Zakladateľ a história spoločnosti Beewair

"Príroda poskytuje všetky odpovede na otázky človeka. Všetko čo musíme urobiť je pochopiť ich a preložiť ich význam do vedeckých termínov." Didier Parzy

Didier Parzy - zakladateľ

  • Hľadanie odpovedí v prírodných javoch bolo zásadným uvedomením, ktoré viedlo francúzskeho inžiniera Didiera Parzyho, ktorý strávil väčšinu jeho kariéry v bio-medicínskom odvetví, na ceste k vytvoreniu inovácie.
  • Presvedčený, že jeho inovácia musí byť rovnako užitočná pre človeka a taktiež byť v harmonickom vzťahu k prírode, Didier Parzy sa začal sústreďovať na znečistenie vzduchu.
  • V snahe zdokonalenia jeho porozumenia danému problému a získania potrebných dát obklopujúcich problém, Didier Parzy oslovil uznávaných expertov v danej oblasti a taktiež podnikol jeho vlastný výskum.
  • Ľudia s ktorými pracoval, sa stali kľúčovými pre úspech jeho projektu. Obklopil sa tímom expertov, ktorí zdieľali jeho hodnoty a víziu. 
Spoločne napokon vytvorili technológiu a značku Beewair.

História

Stupne vývoja spoločnosti Beewair

2009 - 2010Experimenty na rozvoj procesu.
2011INTERTEK, medzinárodne uznávané špecializované laboratórium, podrobilo DBD-Lyse testom a uznalo jej efektívnosť.
2012Patent pre DBD-Lysu bol vytvorený. Prvé vytvorené modely zariadenia Beewair boli nainštalované vo viacerých veľkých spoločnostiach na zmeranie benefitov danej technológie v bežných podmienkach.
2013Medzinárodný patent je vydaný. Beewair v tom roku taktiež vyhráva Zlatú medailu na Concours Lépine, prestížnej francúzskej súťaži invencií a inovácií.
2014Pasteur Institute a taktiež Inserm (francúzska národná inštitúcia zdravia a medického výskumu) uznali efektívnosť technológie proti ľudskému MERS koronavírusu.
2016Začalo sa komerčné využitie technológie Beewair.
2019Technológia sa začína využívať na boj proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2
2020Beewair mení svoje logo, nastáva rebranding a prichádzajú nové rady produktov na trh.

Nie je to o pravidelnejšom vetraní ani filtrovaní vzduchu.

 

Nie je to o nahradení starého vzduchu novým.

 

Nie je to o znižovaní kontaminácie ani maskovaní vôňami.

je to o možnosti dýchať čistý vzduch, neobsahujúci zložky nebezpečné zdraviu človeka.

 

Je to o ochrane vášho zdravia a zdravia ľudí okolo vás.

 

Je to revolúcia zdravia .