O nás

"Nič sa nestráca, nič nevzniká, všetko sa transformuje" Antoine Lavoisier

Vznik

Beewair ako projekt sa začal v roku 2012 z nevyhnutnosti vytvoriť opatrenia, ktoré nám umožňujú slobodne dýchať čistý vzduch bez strachu z nádychu. Táto invencia vyplýva z pozorovania a porozumenia prírodných zákonov, rovnako aj z etického prístupu k vede a technológií.

Nič nie je prirodzenejšie ako dýchanie. Avšak za roky industrializácie, nadmerného spaľovania fosílnych palív a nedbanlivého správania ľudí, sme sa ocitli v prostredí, v ktorom kontaminovaný vzduch narúša rovnováhu v prírode.

Človek sa naučil využívať prírodu, použitím vedeckých a technologických vedomostí. Vďaka rovnakým vedomostiam môžeme napraviť škodu, ktorú sme spôsobili a obnoviť vyvážený a harmonický vzťah s prírodou.

Vzhľadom nato, že každý človek denne vdýchne a vydýchne takmer 18 000 litrov vzduchu, jeho telo trpí pri dýchaní kontaminovaného vzduchu, bez možnosti aby na to mohlo nejakým spôsobom reagovať.

Telo si prirodzene vytvára obranyschopnosť pomocou bielych krviniek, ktoré avšak tiež majú ich limit. Pri vyčerpaní organizmu a jeho obranyschopnosti v podobe imunity, prichádzajú na rad rôzne početné ohrozenia zdravia človeka.

Testovaná a patentovaná 

S technológiou DBD-Lyse, dnes už nazývaná BEEWAIRIZÁCIA - testovanou svetovými autoritami a chránenou medzinárodným patentom, Beewair otvára novú cestu pre dekontamináciu interiérov a tvorbu nového vzduchu. Zároveň ponúka exklúzivne ekologické riešenie. Je to riešenie, ktorého účinnosť, efektívnosť a jedinečnosť bude nevyhnutná pre budúcnosť človeka.

To podstatné oči nevidia

Znečistenie ovzdušia je kľúčovým problémom pre zdravie človeka. Kontaminácia vzduchu je mnoho krát neviditeľnou, ale zároveň neprehliadnuteľnou hrozbou pre život na zemi. Je základom pre tvorbu zdravotných ťažkostí, akými sú napríklad rakovina, nádcha, astma, alergie a iné dýchacie problémy.

 

Dnešné technológie sa zameriavajú na zachytávanie nákazy, alebo sú nebezpečné pre človeka, či nedokážu usmrtiť organické zlúčeniny a zabrániť v ich rozmnožovaniu.

Všetko spomenuté sa stalo dôvodom, prečo spoločnosť Beewair vyvinula zlomovú technológiu, ktorá dokázala vyčistiť a dekontaminovať vzduch, bez vedľajších produktov a následne poskladať novovytvorený čistý vzduch.

 

To podstatné oči nevidia

Znečistenie ovzdušia je kľúčovým problémom pre zdravie človeka. Kontaminácia vzduchu je mnoho krát neviditeľnou, ale zároveň neprehliadnuteľnou hrozbou pre život na zemi. Je základom pre tvorbu zdravotných ťažkostí, akými sú napríklad rakovina, nádcha, astma, alergie a iné dýchacie problémy.

 

Testovaná a patentovaná 

S technológiou DBD-Lyse, dnes už nazývaná BEEWAIRIZÁCIA - testovanou svetovými autoritami a chránenou medzinárodným patentom, Beewair otvára novú cestu pre dekontamináciu interiérov a tvorbu nového vzduchu. Zároveň ponúka exklúzivne ekologické riešenie. Je to riešenie, ktorého účinnosť, efektívnosť a jedinečnosť bude nevyhnutná pre budúcnosť človeka.