Financovanie zariadenia Beewair

 

Klasický leasing je prenájom zariadenia s možným odkúpením za čiastku uvedenú v indikatívnej zostatkovej hodnote.

 

Zariadenie patrí do 2. odpisovej skupiny.

Finančný leasing je odkúpenie zariadenia na splátky