UŽ ČOSKORO WEB SPUSTÍME

Zatiaľ si môžete pozrieť našu predajnú stránku afv.business

ČO ROBÍME?

Sme obchodným zástupcom francúzskeho výrobcu zariadení na dekontamináciu vzduchu pre Európu BEEWAIR.

Nami dodávané zariadenia sa vyznačujú tým, že nie sú bežnými čističkami vzduchu, ale používajú najmodernejšiu technológiu rozkladu znečisťujúcich látok, medzi ktoré patria vírusy vrátane všetkých druhov koronavírusov, spóry plesní, baktérií a rôznych organických zlúčenín. Prednosťou použitej technológie je jej mimoriadne vysoká účinnosť a fakt, že rozložené nečistoty sa neukladajú ako odpad do filtrov, ale znovu rekombinujú na pôvodné zložky vzduchu.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Naše kontaktné údaje nájdete na stránke afv.business